Why docker swarm? Liên quan gì đến gitlab-runner?

Setup gitlab-runner trên môi trường docker bình thường khá đơn giản trong bài viết này. Nhưng nếu bạn có nhiều máy (máy tính local hoặc server) thì sao? Setup gitlab-runner cho từng máy không phải là một ý hay:

Kết hợp các máy này lại với nhau, tạo thành một cụm docker swarm.

Điều kiện cần

Docker swarm

Có lẽ bạn đã có sẵn môi trường docker swarm trước khi tìm thấy bài viết này. Còn nếu chưa thì bạn vui lòng tham khảo:

Tokens

Bạn vui lòng google hoặc tham khảo nội dung swarm.yml bên dưới để biết cách lấy token.

  • Gitlab runner registration token (có thể lấy của từng project hoặc group)
  • Gitlab personal access token (tại đây)

Deploy stack gitlab-runner

Tạo một file swarm.yml với nội dung như sau:

Deploy stack này:

docker stack deploy -c swarm.yml runner

Xong rồi đó! Nếu không one hit lên luôn thì tự google nhé =)).