Thay đổi version java trên macos mà không cần cài đặt thêm thư viện

Có nhiều lúc bạn cần sử dụng một phiên bản nhất định của Java để phục vụ công việc, ví dụ như build app android thì cần Java 8 trong khi version mới nhất của Java hiện đã là 11 (tại thời điểm viết bài). Sau đây là một vài bước đơn giản để bạn có [...]