[Gitlab Flow] issue và merge request và branch

Áp dụng Gitlab Workflow vào quy trình phát triển phần mềm. Các bước đơn giản để tạo issue, merge request và branch tự động.