Cách lưu trữ mật khẩu git trên linux terminal

Vấn đề Nếu bạn đã từng sử dụng git trên "cửa sổ dòng lệnh" của windows hay macOS, bạn sẽ thấy rằng mật khẩu git của chúng ta được lưu lại tự động. Sau đó, chúng ta chỉ cần fetch - push - pull bình thường. Không cần nhập lại username và password của git nữa. [...]